PRIMĂRIA DRĂGUŞENI
Site-ul oficial al comunei Drăguşeni , judeţul Botoşani
Comisii de Specialitate
  Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale,buget,finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodarie comunala,
1  Presedinte     Costiniuc Traian    PSD  
2  Secretar     Corbu Fanica    PSD  
3  Membru     Niculaesa Constantin    PNL  

  II.Comisia pentru administratia publica locala,juridica,apararea ordinii publice,a drepturilor cetatenilor si urbanism
1      Ciubotaru Liliana    PNL  
2      Buinciuc Elena    PSD  
3      Ciutacu Constantin    PSD  
4      Baiceanu Ioan    PMP  
5      Cobuz Gheorghe-Cristinel    PSD  

  III.Comisia pentru invatamant,cultura,sanatate,protectie sociala,activitati sportive,de agrement si culte religioase.
1      Hutu Romica-Marinel    PSD  
2      Andrei Irinel    PNL  
3      Onciu Vasile    PSD