PRIMĂRIA DRĂGUŞENI
Site-ul oficial al comunei Drăguşeni , judeţul Botoşani
Comisii de Specialitate
  Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale,buget,finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodarie comunala,
1  Presedinte     Costiniuc Traian    PSD  
2  Secretar     Corbu Fanica    PSD  
3  Membru     Niculaesa Constantin    PNL  
4  Membru     Vreme Eugen    PNL  
5  Membru     Onciu Vasile    PSD  

  II.Comisia pentru administratia publica locala,juridica,apararea ordinii publice,a drepturilor cetatenilor si urbanism
1  Presedinte     Cobuz Gheorghe-Cristinel    PSD  
2  Secretar     Buinciuc Elena    PSD  
3  Membru     Ciutacu Constantin    PSD  
4  Membru     Cotovanu Cornel    PSD  
5  Membru     Tenderencu Constantin-Daniel    PSD  

  III.Comisia pentru invatamant,cultura,sanatate,protectie sociala,activitati sportive,de agrement si culte religioase.
1  Secretar     Hutu Romica Marinel    PSD  
2  Membru     Onofrei Marinela Claudia    PSD  
3  Presedinte     Prisacaru Ana-Maria    PRO-ROM