PRIMĂRIA DRĂGUŞENI
Site-ul oficial al comunei Drăguşeni , judeţul Botoşani
Cuvântul Primarului
Între satele vechi situate în Câmpia Moldovei din N- estul Judeţului Botoşani se numărăr şi Drăguşenii. Aşezarea, sub apectele ei de viaţă, este strâns legată de mediul înconjurătăr, fapt ce explică statornicia loicuitorilor, de cel puţin 500 de ani, pe valea pârâului Podriga(în vechime Podraga), afluent al Başeului. Călătorul care vine spre Săveni din şoseaua dinspre Botoşani sau de la gara Ungureni, ajuns în Dealul Săvenilor, poate zări, privind spre N – NV, satul Podriga şi puţin mai departe, Drăguşenii ivindu-se dintre culmile domoale ca dintre valurile unei mări solidificate de o uriaşă forţă supranaturală. Mai departe, învăluite într-o ceaţă slab – albăstrie, se văd alte culmi de aceeaşi înălţime, mărginite de bănuite văi, pe unde scurg de milenii Başeul şi Podriga ce-şi dau întâlnire la porţiele Săvenilor. Comuna Drăguşeni, situată la 44 km de muniucipiul Botoşani şi la 9 km de oraşul Săveni, ocupă astăzi, împreună cu satele componente(Drăguşeni, Podriga şi Sarata) o suprafaţă de 5893 ha, pe coordonatele 48 0 5, latitudine nordică şi 260 51 longitudine estică. Teritoriul Drăguşenilor, cuprins între Valea Podrigii spre nord – vest şi Valea Bodesei spre nord – est, se menţine între aceleaşi limite şi aceeaşi vecini dintru începuturile sale până astăzi.