PRIMĂRIA DRĂGUŞENI
Site-ul oficial al comunei Drăguşeni , judeţul Botoşani
Invăţământ
Educaţie si învăţământ Populaţia şcolara cuprinsa in învăţământul preşcolar, şcolar si gimnazial si liceal si universitar la 1 septembrie 2014 este de 308 elevi din care: 61 preşcolari, 123 primar si 124 gimnazial. Personalul didactic angrenat in activitatea de învăţământ este de 19 cadre calificate. Unităţile de învăţământ existente la nivelul comunei Drăguşeni : 4 din care : 3 şcoli şi 1 grădiniţa. Educaţia si învăţământul din Drăguşeni reprezintă un important potenţial de dezvoltare locala, orientat către zona dezvoltării durabile.