PRIMĂRIA DRĂGUŞENI
Site-ul oficial al comunei Drăguşeni , judeţul Botoşani
Noutăţi

  „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Inapoi  
05-07-2024

Comunicatul poate fi vizualizat aici 
  
Comunicat de presă

 „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Numele beneficiarului: UAT Comuna Draguseni

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale, PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice

Numele proiectului de investiție: Asigurarea serviciilor de ingrijire adaptate nevoilor persoanelor varstnice vulnerabile prin construirea si operationalizarea unui centru de zi in Comuna Draguseni, Judetul Botosani

Cod proiect: 1224090982

Contract de finanțare nr. 400_23_7/17.10.2023

Durata proiectului: 30 de luni; Data de începere: 17.10.2023; Data finalizare: 30.06.2026

lnvestitia permite construirea si dotarea unui centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice

Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului este oferirea accesului la servicii de calitate, sustenabile pe termen lung persoanelor varstnice din Comuna Draguseni, Judetul Botosani - se urmareste reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala prin furnizarea unor servicii sociale/medicale adecvate nevoilor specifice in cadrul unitatilor sociale multifunctionale fara componenta rezidentiala (centru de zi, centru de ingrijiri la domiciliu) dedicate persoanele varstnice, pentru incluziunea sociala si respectiv prelungirea si imbunatatirea calitatii vietii acestora.

Obiectivele specifice urmărite:

OS 1 - construirea, echiparea/dotarea si punerea in functiune a unui centru de zi de asistenta si recuperare pentru persoanele varstnice (cod 8810 CZ-V-I), in complementaritate cu servicii de ingrijire la domiciliu asigurate prin echipe mobile proprii si prin unitate de ingrijire la domiciliu (cod 8810ID-I), conform standardelor minime de calitate aprobate prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr.29/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;

OS 2 - operationalizarea centrului de zi nou infiintat;

OS 2 – infiintarea si furnizarea a doua servicii sociale, respectiv centru de zi si unitate de ingrijiri la domiciliu la care sa aiba acces minim 75 de persoane varstnice din comunitate; acordarea de servicii de ingrijire adaptate nevoilor persoanelor varstnice vulnerabile identificate in comunitate se va face cu respectarea legislatiei in vigoare la data furnizarii serviciilor sociale;

Valoare totală proiect: 7,137,464.06 lei

Valoarea nerambursabilă finanțată din PNRR :  6,004,823.15 lei

 

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact: Nechita Eugen, telefon: 0374 914 066, e-mail: draguseni_primaria@yahoo.com

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

 

 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

                          https://mfe.gov.ro/pnrr/        https://www.facebook.com/PNRROficial/